Posts archive for ธันวาคม, 2020

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสากล

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ฉบับปรับปรุง เนื่องด้วยมีการแก้ไขกำหนดวันและเวลาการรับสมัครเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกดนตรีสากล  

Read more