Posts archive for สิงหาคม, 2020

แสดงความยินดีนักเรียนพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลักคณา สุขวรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลพระราชทาน

Read more

แสดงความยินดีนักเรียนพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ ศากรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชมเชย

Read more

สมาคมเดินสายขอบคุณผู้สนับสนุน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำโดยนายเนรมิต ธีรนิตยาการ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเสนา “เสนาประสิทธิ์”พร้อมคณะ 

Read more

สพม.3 มานิเทศการจัดการเรียนรู้

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นำโดย ท่าน ดร. สุภาภรณ์ สิ้นภัย ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนรู้ ของครูโรงเรียนเสนา

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ท่านผอ. ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ประกาศ : ยกเลิกการสลับวันเรียน

ประกาศ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ ยกเลิกการสลับวันเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวัสโคโรน่า (COVID-19) 

Read more

ยินดีกับครูว่าที่ รอง ผอ. คนใหม่

🔰ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา🎉 👉🏻คุณครูปิยณัฐ สุขสมพืช 👉🏻คุณครูนันทวัฒน์ 

Read more

โครงการ”เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ”

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเสนา เข้าให้ความรู้และความเข้าใจแก่นักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เรื่องการดัดแปลงรถจักรยานยนต์

Read more

แข่งขันฟุตบอลการกุศลกระชับมิตร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลกระชับมิตร ระหว่างทีม Ayutthaya United 

Read more