Posts archive for มิถุนายน, 2020

ยินดีต้อนรับบุคลากรนักการคนใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ นายวิรัส มงคลธง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

Read more

ยินดีต้อนรับบุคลากรแม่บ้านคนใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ นางนิภาวรรณ จันทร์เศียร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

Read more

ยินดีต้อนรับครูอัตราจ้างดนตรีไทย

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับครูคนใหม่ คุณครูสุธาสินี ทรัพย์พืช ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Read more

อุปกรณ์ที่ นร.ต้องเตรียม/นำมา รร.

🔰อุปกรณ์ที่นักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ต้องเตรียมและนำมาโรงเรียนในช่วงเปิดเทอม 😷🍴🍶💧 ตามมาตรการป้องกันโรคระบาด ไวรัสโควิด-19

Read more

การรับสมัคร นร.ม.4 เข้าเรียน นศท.

🔰 ข่าวประชาสัมพันธ์.นักเรียนชั้นม.4 ชาย-หญิง คนใดที่ต้องการสมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร สามารถสมัครได้ที่คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารทุกท่าน ตั้งแต่บัดนี้

Read more

เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2563

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณเทศบาลตำบลหัวเวียง และอบต.รางจรเข้ที่ให้ความร่วมมือในการนำรถน้ำดับเพลิงมาช่วยทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม

Read more

นิเทศการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ท่านรองฯ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยคณะนิเทศ เดินทางมาให้กำลังใจ 

Read more

การสลับวันมาเรียนของนักเรียน

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ช่วงเปิดภาคเรียน 1/2563 โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือ 

Read more

ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ พร้อมตัวแทนคณะครู คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนจากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือ

Read more

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ม.4

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำไปปักเสื้อนักเรียน โดยจำแนกตามห้องเรียน

Read more