Posts archive for เมษายน, 2020

กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4

กำหนดการรับสมัครนักเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 จะเริ่มรับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 

Read more

เปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา 

Read more

มอบหน้ากากอนามัยให้ รพ.เสนา

วันที่ 30 มีนาคม 2563 พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มอบหมายให้นายเนรมิตร ธีรนิตยาธาร ร่วมกับคณะกรรมการ

Read more