นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดี กับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท

Read more

ขอจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติ

บัณฑิตครูอาสา จากสถาบันสร้างชาติ NBI-Youth Club เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เพื่อขอดำเนินการจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติอย่างเป็น

Read more

แจ้งหยุดเรียน 11-12 พ.ย. 62

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง แจ้งหยุดเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จะหยุดการเรียนการสอน วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

Read more

ร่วมงานชุมนุมลูกเลือแห่งชาติ

นักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเลือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี นำ

Read more

ที่ 3 การแข่งขันแบดมินตัน

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี นักเรียนชั้น ม.3/3 ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ อายุต่ำกว่า 15 ปี 

Read more