Posts archive for พฤศจิกายน, 2019

เข้ารอบชิงชนะเลิศขลุ่ยเพียงออ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์สุดา ปั้นทอง นักเรียนชั้น ม.6/5 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน ประเภท

Read more

สรุป แข่งขันศิลปหัตถกรรม นร.

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้ เหรียญทอง 84 รายการ เหรียญเงิน 20 รายการ เหรียญทองแดง 7 

Read more

ศูนย์ศิลปะฯจัดแข่งขันวงสตริง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดการแข่งขันวงสตริง คัดเลือกโรงเรียนตัวแทนจังหวัด

Read more

ร่วมงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำโดยท่านผู้อำนวยการ ปริศนา สุขสุสาสน์ ตัวแทนครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการใน

Read more

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน คุณครูวีณาภรณ์ เคารพาพงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยความยินดียิ่งครับ

Read more

ท่าน ผอ.มาให้กำลังใจนักแสดง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผอ. ปริศนา สุขสุสาสน์ เยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกิจกรรมการแสดงในงานประเพณีลอยกระทง ณ 

Read more

ผอ.สพม.3 มาเยี่ยมศูนย์ฯศิลปะ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่ คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน

Read more

ท่าน ผอ.เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผอ. ปริศนา สุขสุสาสน์ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” แข่งขันงาน

Read more

นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดี กับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท

Read more

ขอจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติ

บัณฑิตครูอาสา จากสถาบันสร้างชาติ NBI-Youth Club เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เพื่อขอดำเนินการจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติอย่างเป็น

Read more