Posts archive for สิงหาคม, 2019

ให้ความรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้น ม.4/7 (สายการเรียนญี่ปุ่น) 2 คน นางสาวมณฑิตา จันทร์นวลศรี และนางสาวภทรวรรณ กองกมล นำเสนอให้ความรู้คำศัพท์

Read more

ยินดีต้อนรับครูใหม่ 3 ท่าน

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าสู่โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 3 ท่าน 1. ครูชาญวิทย์ นราภิรมย์ขวัญ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2. ครูวิวิธชัย 

Read more

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 120 คน และ ม.5-6 จำนวน 15 คน โดยมีทีมนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์ จาก

Read more

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ 

Read more

ขอขอบคุณ ธ.ออมสินสาขาเสนา

23 สิงหาคม 2562 หน้าเสาธง … โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณ คุณสุภัทร เชื้อสุวรรณ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเสนา โอกาสเป็นสปอนเซอร์

Read more

รับนิเทศติดตาม นโยบาย สพฐ.

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” รับการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาและตามงาน ตามนโยบายของ สพฐ. โดย 

Read more

ติว O-net วิชาภาษาอังกฤษ ม.6

บริษัทเหล่าเต๊ง มีเดีย จำกัด ได้จัดติว O-net วิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ 

Read more

ร่วมพิธีมอบบ้าน/โครงการ นศท

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 คุณครูมณฑล เมฆพยับ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะผู่กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ นักศึกษาวิชาทหาร(รด.จิตอาสา) 

Read more

โรดโชว์”Sahapat Admission”

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เดินสายจัดโรดโชว์ในโครงการ “Sahapat Admission” ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยปีที่ 22 โดยมาจัดติวเข้มวิชา

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดสัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยมี ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์

Read more