Posts archive for กุมภาพันธ์, 2019

เปิดรับสมัครนักการภารโรง

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562  อัตราเงินเดือน 9,000 

Read more

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น

Read more

ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ขอรับได้ฟรี …! ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 พร้อมเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 … มาขอรับได้

Read more

รางวัลชมเชยวงปี่พาทย์ไม้นวม

ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง กับอีกหนึ่งประเภทการแข่งขันของวงดนตรีไทยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” *** ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวม 

Read more

ที่ 3 “บ้านสร้าง ต้านยาเสพติด”

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 

Read more

รางวัลชมเชยวงเครื่องสายผสม

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีไทยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวงเครื่องสายผสม ระดับมัธยมศึกษา ในการประกวดดนตรีไทยระดับ

Read more

รองชนะเลิศ “พระโขนงคัพ”

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รางวัลถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการการแข่งขันฟุตซอล (เขตพระโขนง คัพ ครั้งที่1) รุ่นอายุ 18 

Read more

ฝึกภาคสนาม นศท.ชาย ชั้นปีที่ 2

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 2 (ผลัด 5) โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 

Read more

การอบรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ

สถาบันเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) มาจัดกิจกรรมการอบรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ ให้กับนักเรียนชมรมเยาวชนสร้างชาติ และทีมสภานักเรียน โรงเรียน

Read more

ยินดีกับครูกฤษฎา ประเสริฐศรี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีหน้าเสาธง กับคุณครูกฤษฎา ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 

Read more