Posts archive for มกราคม, 2019

กำหนดจัดปัจฉิมนิเทศ-พิธีอำลา

โอกาสที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กำลังจะจบการศึกษา งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ และงานสภานักเรียน กลุ่มบริหาร

Read more

กำหนดการสอบ o-net ชั้น ม.3

กำหนดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 และจะประกาศผล

Read more

ชนะเลิศประกวดบรรยายธรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

Read more

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุดใหม่

ครูโสภณ ทรงไตรย์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ชุดใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม

Read more

รางวัลชมเชยเพลงพื้นบ้าน

ขอแสดงความยินดีกับพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้าน นายวรเชษฐ์ โลเกตุ ม.6/4 และนางสาวนุชจรี ศรีสุข ม.5/3 ได้รับรางวัลชมเชย โครงการเยาวชนเพาะกล้าพันธุ์เก่ง

Read more

เปิดรับสมัครนักกีฬาฟุตซอล

เปิดรับสมัครนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ 14-16 ปี (เกิด46-47-48) ทดสอบฝีเท้าเข้าร่วมทีมฟุตซอลโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”เพื่อแข่งขันฟุตซอลกรมพลศึกษา 

Read more

พวงหรีดเคารพศพหลวงพ่อพูน

วันที่ 18 มกราคม 2562 รองฯ สมเจษฎ์ ผ่องยุบล รองฯสุภา ผ่องยุบล และครูณรงค์ แสงอาวุธ เป็นตัวแทนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนเสนา“เสนา

Read more

ซ่อมแซมบ้านให้กับ นศท.พงศธร

วันที่ 17 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ พร้อมคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” และรองเสธฯ มทบ.18 รองฯผู้บังคับการ 

Read more

ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาขยะ

วันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ตัวแทนนักเรียนเยาวชนสร้างชาติ (NBI Youth) และทีมสภานักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วม

Read more

รางวัล “เด็กดีเพื่อสังคมไทย”

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 รับรางวัลชมเชย “เด็กดีเพื่อสังคมไทย”ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

Read more