แสดงความยินดีกับทีมมรดกไทย

11 ธันวาคม 2561 พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับ ทีมมรดกไทย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” แสดงเพลงเรือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด

Read more

แสดงความยินดีกับเชนและพิม

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับ นายวรเชษฐ์ โลเกตุ นักเรียนชั้น ม.6/8 และ นางสาวพิมพา กือสันเที๊ยะ นักเรียนชั้น ม.6/7 ได้รับรางวัลชนะ

Read more

นศท.ชนะเลิศกองพันสวนสนาม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กับรางวัลชนะเลิศกองพันวิ่งเป็นอันดับที่1 จากทั้งหมด 6 กองพัน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม

Read more

อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสวดมนต์ และอบรมนักเรียนในชั่วโมงสุดท้ายของทุกวันศุกร์ ณ บริเวณโดมหน้าอาคารเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝัง

Read more

แสดงความยินดีกับเชนและพิม

ขอแสดงความยินดีด้วยกับเชนและพิม นายวรเชษฐ์ โลเกตุ ม.6/8 นางสาวพิมพา กือสันเที๊ยะ ม.6/7 จากโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลชนะเลิศ

Read more

กำหนดแนะแนวการศึกษา-อาชีพ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

SBA มาแนะแนวศึกษาต่อ

ทีมแนะแนว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี เข้าประชาสัมพันธ์ให้ทุุนการศึกษา ระบบทวิภาคี เตรียมความพร้อมสู่งาน

Read more

อัพเดทผังโต๊ะ วันเสนาประสิทธิ์

ผังโต๊ะงาน “วันเสนาประสิทธิ์” อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 สีเหลือง = โต๊ะว่าง , สีเขียว = จองแล้ว , สีแดง = จ่ายเงินแล้ว

Read more

การประชุมสมาคมนักเรียนเก่าฯ

การประชุมสมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ทบทวนการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ในดำเนินงานการจัดงาน “วันเสนาประสิทธิ์” โดยมีท่าน

Read more

ผลหมากกระดาน ปาริชาตเกมส์

ผลการแข่งขันหมากกระดาน ของโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ในการแข่งขันกีฬาปาริชาตเกมส์ (กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

Read more