Currently browsing: ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ตารางการติวข้อสอบ O-NET

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดตารางการทดสอบแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

Read more

แจ้งการหยุดเรียนของชั้น ม.4-6

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง แจ้งการหยุดเรียนของนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จะหยุดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

Read more

กำหนดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

Read more

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

ประกาศสมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” เรื่อง ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ปี พุทธศักราช 2562 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้น

Read more

กำหนดสอบกลางภาค 2/2562

ด้วย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้กำหนดสอบวัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ขึ้นในระหว่างวันที่ 

Read more

ยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา ทีมฟุตบอล/ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กับ 3 รายการการแข่งขัน

Read more

ยินดีกับนักกีฬาทีมบาสเก็ตบอล

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมบาสเก็ตบอล โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ กับผลงานในการแข่งขันกีฬาปาริชาตเกมส์ กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

Read more

ยินดีกับทีมนักกีฬา E-Sport

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬา E-Sport โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”ได้เเชมป์ปาริชาตเกมส์ กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 

Read more

ยินดีกับครูผู้กำกับ นศท. 2 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่ห์เกียรติคุณ 2 ท่าน คือครูภูรินัฐ ศรีกุล

Read more

ยินดีกับ ด.ญ.แพรวาริญ น้ำใจดี

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี นักเรียนชั้น ม.3/3 เป็นนักกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ผสม (ธนากร มีชัย และแพรวาริญ น้ำใจดี) ตัวแทนจังหวัด

Read more