Currently browsing: ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสากล

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ฉบับปรับปรุง เนื่องด้วยมีการแก้ไขกำหนดวันและเวลาการรับสมัครเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกดนตรีสากล  

Read more

แสดงความยินดีนักเรียนพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลักคณา สุขวรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลพระราชทาน

Read more

แสดงความยินดีนักเรียนพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ ศากรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชมเชย

Read more

ประกาศ : ยกเลิกการสลับวันเรียน

ประกาศ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ ยกเลิกการสลับวันเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวัสโคโรน่า (COVID-19) 

Read more

ยินดีกับครูว่าที่ รอง ผอ. คนใหม่

🔰ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา🎉 👉🏻คุณครูปิยณัฐ สุขสมพืช 👉🏻คุณครูนันทวัฒน์ 

Read more

ฟุตบอลกระชับมิตรมหากุศล

(ประกาศ)สมาคมนักเรียนเก่าเสนา “เสนาประสิทธ์”จัดมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล กระชับมิตร รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับสมาคมฯ เพื่อนำไปพัฒนาการ

Read more

เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย

📣เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563❤️ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

Read more

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติคนใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติคนใหม่ 3 ท่าน ครูสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1. Mr.Oliver Layon Nabas 2. Miss Verlyn 

Read more

รับมอบเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อนุเคราะห์มอบเครื่องแบบลูกเสือ และเนตรนารี ให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนา

Read more

“เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19”

ผู้เชี่ยวชาญสพฐ.ลงพื้นที่ รร.เสนา”เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19″ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน 

Read more