Currently browsing: ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบหน้ากากอนามัยให้ รพ.เสนา

วันที่ 30 มีนาคม 2563 พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มอบหมายให้นายเนรมิตร ธีรนิตยาธาร ร่วมกับคณะกรรมการ

Read more

เลื่อนรับ ปพ.1 ปพ.2 ของ ม.3 ม.6

ประกาศ : โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอเลื่อนวันรับ ปพ.1 ปพ.2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากนักเรียนคนใดมีเหตุจำเป็นต้องใช้ 

Read more

การแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส มผ

ประกาศจากงานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” แจ้งไปยังนักเรียนที่ยังแก้ไขผลการเรียนไม่เสร็จสิ้น สำหรับการซ่อม/แก้ไขผลการเรียน 

Read more

ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส (COVID-19) ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม ถึง วันที่ 31

Read more

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ ขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียน สอบคัดเลือก และการมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 

Read more

ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองเสนาที่อนุเคราะห์รถฉีดน้ำและพนักงานมาให้บริการล้างทำความสะอาดบริเวณด้านหลังโรงเรียน ตลอดจน

Read more

ระเบียบรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4

ระเบียบการรับนักเรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 สามารถดูรายละเอียด ประเภทการรับ

Read more

แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6

ด่วน !!! แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ยกเลิกการมาซ้อม และยกเลิกพิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 โดยให้มารับประกาศนียบัตร

Read more

แจ้งนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน

ด่วน !!! ขอยกเลิกหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนมาพบ ในวันที่ 10 มี.ค. 63 กรณีที่นักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน แต่ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน มารับเอกสารซ่อม

Read more

ยินดีกับ ผอ.จิรศักดิ์ สุภารส

ขอแสดงความยินดีกับ ครูจิรศักดิ์ สุภารส เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรี

Read more