Currently browsing: ข่าว-ประชาสัมพันธ์

การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เบื้องต้น

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เบื้องต้นด้วย ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 เลขคี่ เพื่อคัดกรอง นักเ […]

Read more

ชมรม To be number one โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ชมรม To be number one โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชมรม To be number one ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเ […]

Read more

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประกวด ระดับประเทศ ประจำปี 2564 

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ไปประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) กล […]

Read more

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลยอดเยี่ยมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 “รางวัลยอดเยี่ยม” โครงการ “สร้างสรรค์สื่อวิทย์ สนุกคิ […]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอนุชา เฟื่องศรี ที่ได้รับรางวัลผู้กำกับลูกเสือดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอนุชา เฟื่องศรี ที่ได้รับรางวัล ผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทผู้สอน จากสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ และขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา […]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการฯ ที่ได้รับรางวัล “กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น”

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ ที่ได้รับรางวัลบุคคลผู้ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติในฐานะ กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการและส […]

Read more

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Read more

รางวัลโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 สองปีติดต่อกัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2564 สองปีติดต่อกัน จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

การมอบเงินโครงการช่วยเหลือนักเรียน

การมอบเงินช่วยเหลือจากโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ดำเนินการเสร์จสิ้นเรียบร้อย เงินที่ได้รับการจัดสรรถึงมือผู้ปกครองและนักเรียน ครบ 100% ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

Read more

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (รูปแบบออนไลน์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (รูปแบบออนไลน์) วันเสาร์ที่ 21 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 – 1 […]

Read more