Currently browsing: ข่าว-ประชาสัมพันธ์

นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดี กับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท

Read more

ขอจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติ

บัณฑิตครูอาสา จากสถาบันสร้างชาติ NBI-Youth Club เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เพื่อขอดำเนินการจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติอย่างเป็น

Read more

แจ้งหยุดเรียน 11-12 พ.ย. 62

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง แจ้งหยุดเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จะหยุดการเรียนการสอน วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

Read more

ที่ 3 การแข่งขันแบดมินตัน

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี นักเรียนชั้น ม.3/3 ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ อายุต่ำกว่า 15 ปี 

Read more

การทำความสะอาดโรงอาหาร

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 การทำความสะอาดโรงอาหาร และร้านค้าของโรงเรียนเพื่อให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน … ทางโรงเรียน

Read more

ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองเสนา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองเสนา ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำเครื่องหมายจราจร โดยทาสีเส้นในบริเวณทางข้ามหรือทางม้าลายหน้าโรงเรียน 

Read more

ผ่านเข้ารอบรองฯขลุ่ยเพียงออ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์สุดา ปั้นทอง นักเรียนชั้น ม.6/5 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน ประเภท

Read more

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน คุณครูอริศรา จตุราศรีบริสุทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยความยินดียิ่งครับ

Read more

ผลประเมินนร.รางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ นักเรียนชั้น ม.3/2 และนายณัฐิวุธ ศากรณ์ นักเรียนชั้น ม.6/8 ผ่านการประเมินจากการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นศท.

วันที่ 21 กันยายน 2562 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ที่ได้ผ่านการฝึกและแต่งตั้งให้เป็น “นักเรียนผู้นำ” ของศูนย์ฝึกนักศึกษา

Read more