Currently browsing: ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ตารางสอบกลางภาค 1/2562

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 โดย ม.1-ม.3 มี

Read more

2 รางวัลจากกีฬาแบดมินตัน

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี นักเรียนชั้น ม.3/3 ได้รับ 2 รางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน SIRIDAJ CHAMPIONSHIP KELASI CUP 

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เชิญชวนร่วมกิจกรรม เนื่องในวันอาสารฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันพฤหัสที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมฟังเทศน์ หล่อ

Read more

3 รางวัล กับกีฬาแบดมินตัน

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี นักเรียนชั้น ม.3/3 ได้รับ 3 รางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาประชาชนชิงชนะเลิศจังหวัด

Read more

ประกาศรับสมัครแม่บ้าน 1 อัตรา

ด้วยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง แม่บ้าน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า

Read more

เข้ารอบรองฯ เดี่ยวระนาดเอก

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพวรรณ พรหมภักดี นักเรียนชั้น ม.6/9 ได้รับการพิจารณาตัดสินให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ (6 คน) ในการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว

Read more

เชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวันภาษาไทย 

Read more

ขอเชิญครูร่วมประชุมเต็มคณะ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องโสต

Read more

แสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง กีฬาฟุตบอล “กรุงเก่าเกมส์ 2562” ประเภท รุ่นเยาวชน อายุ

Read more

ประกาศ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เรื่อง โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง

Read more