Currently browsing: ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564

Read more

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ปพ.1 และ ปพ.2 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

Read more

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more

ชมรม To be number one โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ชมรม To be number one โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชมรม To be number one ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเ […]

Read more