Currently browsing: ข่าว-กิจกรรม

ยินดีกับครูชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณครูกฤษฎา ประเสริฐศรี คุณครูวรรณภา เย็นมนัส และคุณครูปรัชญา วงษ์พจนี 

Read more

มอบสวัสดิการของเยี่ยมผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วยให้กับบุคลากร หรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาที่โรง

Read more

รับการนิเทศ ติดตาม จาก สพม3

คณะศึกษานิเทศน์ นางภษพอน ประภา และนางสาวทอฝัน เมธีปฏิภาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มานิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

Read more

สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ โดมหน้าอาคารเรียน โดยได้รับเกียรติจาก

Read more

กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่

คณะกรรมการนักเรียน-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 28

Read more

นศท. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 หน้าเสาธง ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ที่ทางมณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี มอบ

Read more

วุฒิบัตรรางวัลที่ 1 “กองพันวิ่ง”

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 หน้าเสาธง ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ประกาศเกียรติคุณ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 “กองพันวิ่ง” จาก

Read more

กลุ่มสาระศิลปะ-แข่งขันศิลปหัตถ กรรมนักเรียน 2561 ระดับภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับภาคกลาง ภาคตะวัน

Read more

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2561

รองผู้อำนวยการสมเจษฎ์ ผ่องยุบล เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง

Read more

มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดกิจการแสดง มหกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากลและ

Read more