Currently browsing: ข่าว-กิจกรรม

สมาคมเดินสายขอบคุณผู้สนับสนุน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำโดยนายเนรมิต ธีรนิตยาการ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเสนา “เสนาประสิทธิ์”พร้อมคณะ 

Read more

สพม.3 มานิเทศการจัดการเรียนรู้

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นำโดย ท่าน ดร. สุภาภรณ์ สิ้นภัย ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนรู้ ของครูโรงเรียนเสนา

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ท่านผอ. ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

Read more

โครงการ”เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ”

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเสนา เข้าให้ความรู้และความเข้าใจแก่นักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เรื่องการดัดแปลงรถจักรยานยนต์

Read more

แข่งขันฟุตบอลการกุศลกระชับมิตร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลกระชับมิตร ระหว่างทีม Ayutthaya United 

Read more

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 2563 

Read more

นศท.จิตอาสาพัฒนาวัดกระโดงทอง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563.เวลา 13.00 น.คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำโดยครูวิฑูรย์ เจริญศิริ ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”ทำจิตอาสา พัฒนา

Read more

การประเมินชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

เมื่อวันที่ 16 ก.ค พ.ศ.2563ที่ผ่านมา ได้มีการประเมินชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”ในรอบลงพื้นที่ ที่ได้เป็นเป็นตัวแทนของระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

Read more

ป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต นร.

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โอกาสมานิเทศติดตามมาตรการเฝ้าระวัง 

Read more

“เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19”

ผู้เชี่ยวชาญสพฐ.ลงพื้นที่ รร.เสนา”เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19″ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน 

Read more