การรับสมัคร นร.ม.4 เข้าเรียน นศท.

🔰 ข่าวประชาสัมพันธ์.นักเรียนชั้นม.4 ชาย-หญิง คนใดที่ต้องการสมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร สามารถสมัครได้ที่คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารทุกท่าน ตั้งแต่บัดนี้

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 งานแนะแนว โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปี 2562 โดยมีท่านรองฯ สุภา ผ่องยุบล 

Read more

ประชุมประกันคุณภาพภายนอก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินการประกัน

Read more

ขบวนพาเหรด กีฬาปาริชาตเกมส์

กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 5 นำโดยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” นำขบวนพาเหรด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

Read more

การแข่งขันดนตรีไทย

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน

Read more

อบรมระบบประเมินคุณภาพ รร.

การอบรมเรื่อง “รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวใหม่ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่

Read more