พิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 งานแนะแนว โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปี 2562 โดยมีท่านรองฯ สุภา ผ่องยุบล 

Read more

ประชุมประกันคุณภาพภายนอก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินการประกัน

Read more

ขบวนพาเหรด กีฬาปาริชาตเกมส์

กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 5 นำโดยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” นำขบวนพาเหรด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

Read more

การแข่งขันดนตรีไทย

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน

Read more

อบรมระบบประเมินคุณภาพ รร.

การอบรมเรื่อง “รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวใหม่ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่

Read more