กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทยแห่งชาติ และ กิจกรรมวันเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โดยให้ลูกเสือ เนตรนารี […]

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม

วันที่  1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร […]

Read more

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

วันที่  1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ให้กับยุวกาชาด เพื่อให้นักเรียนเป็นสมาชิกยุวกาชาดของโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมาย […]

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชมรม To Be Number One

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชมรม To Be Number One ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Numb […]

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี รางวัล ชมรม To Be Number One โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

วันพุธที่ 29 มิถุนายน2565 นางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับเกียรติบัตรแสดงความยินดี ที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อ […]

Read more

กิจกรรมเลิศลักษณ์อักษราทัศนาภาษาไทย

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดกิจกรรมเลิศลักษณ์อักษราทัศนาภาษาไทย เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย โดยมีการจัดกิจกรรมการประก […]

Read more

การแข่งขันมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ชมรม To Be Number One โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One […]

Read more

ครูและนักเรียนร่วมอบรมโครงการครูและเยาวชนสร้างชาติ

วันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 นางสาวชยาน์นัทช์  เป็งตะพันธ์ ร่วมอบรบโครงการครูสร้างชาติ พร้อมกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 11 โดยนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (สนช. […]

Read more

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 เนื่องในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด การส่งเสร […]

Read more

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 โดยร่วมรณรงค์ให้นักเรียนและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด รู้เท่าทันโทษภัยจากยาเสพติด และสามารถใช้ชีวิตให้ […]

Read more