กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

Read more

กิจกรรมวันอาเซียน ปี 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2562 “Asean Day Senaprasit 2019” โดยมีท่านรองผู้อำนวย

Read more

กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยจัดตารางให้นักเรียน ม.1 ในวันพุธ ม.2 ใน

Read more

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “เลิศลักษณ์อักษรา ทัศนาภาษาไทย” เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมเมื่อ

Read more

ยินดีกับทีมบาสเก็ตบอลชาย 18ปี

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษากับ 2 รางวัลของทีมบาสเก็ตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ใน 2 รายการแข่งขันระดับจังหวัด

Read more

แสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาธนาคารออมสินรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Read more

นศท.ปฏิบัติกิจกรรมกระโดดหอ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-2 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ปฏิบัติกิจกรรมการกระโดดหอมีความสูง 34 ฟุต ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

Read more

เชิญร่วมงานวันเสนาประสิทธิ์

สมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์” โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ครบรอบ84 ปี  ใน วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ 

Read more

แข่งขันอ่านฟังเสียง ม.ปลาย

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ครูชญาน์นัทช์ มั่นคง นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คน เข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

Read more

กำหนดจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด

งานห้องสมุด กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัด “ งานสัปดาห์ห้องสมุด ปี62 ” ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดโรงเรียน

Read more