กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 ปี 2560

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2560
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 20 เมษายน 2560

ประกาศผลการจัดโครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียน ของนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่ ประกาศผลการจัดโครงสร้างหลักสูตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้มามอบตัว ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. หากไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 เพิ่มเติม อีก 50 คน

คลิกที่นี่ ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามไฟล์ประกาศที่แนบมา ปฏิบัติดังนี้
  • มามอบตัววันที่ 20 เมษายน 2560
  • เตรียมเอกสารการมอบตัวตามรายการที่ได้รับไปแล้วเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
  • ต้องมีเอกสารการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาแสดง

ประกาศผลสอบราคาจ้าง บริษัทจัดหาครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

คลิกที่นี่ ประกาศ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้าง บริษัทจัดหาครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
ตามที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ประกาศสอบราคาจ้าง บริษัทจัดหาครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ตามประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท ครีเอทีพ อิงลิชเวิล์ด จำกัด

ประกาศผลสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่ ประกาศ เรื่อง ประกาศสอบราคาเช่า คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ตามที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อม สิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ตามประกาศลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัทบางกอกซอฟแวร์ จำกัด